Magdalena Santarek

radca prawny

Mediacje |Prawo rodzinne | Rozliczenia majątkowe konkubinatów|Ochrona dóbr osobistych|Prawo cywilne i gospodarcze | Postępowania sądowe|Prawo kanoniczne|Eksmisje

 Współpracuję także z adwokatem kościelnym w zakresie stwierdzenia nieważności małżeństwa kanonicznego

Witam Państwa na stronie internetowej Kancelarii Radcowskiej Magdaleny Santarek.

Zajmuję się udzielaniem pomocy prawnej klientom indywidualnym i przedsiębiorcom. Przede wszystkim w mojej praktyce zajmuję się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego. Wspomagam także przedsiębiorców w ich bieżącej działalności, doradzając z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Prowadzę sprawy przed sądami wszystkich instancji, organami administracji, organami ścigania, uczestniczę w negocjacjach, wspieram klientów podczas procesu mediacji. Sporządzam umowy i opinie prawne.

Biuro kancelarii znajduje się w samym centrum Warszawy.

hand

Jak trafić, jak się skontaktować?

Adres

ul. Inżynierska 8
03-422 Warszawa

Social Media

       

painting

O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Już w czasie studiów podejmowałam się zadań związanych z udzielaniem pomocy prawnej, działając jako wolontariusz w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Praktykę zawodową rozpoczęłam w 2005 r. w jednej większych wówczas polskich kancelarii. Następnie przez kilka lat współpracowałam z kancelarią specjalizującą się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Współpracowałam także z firmą doradczą zajmującą się doradztwem z zakresu zamówień publicznych.

Po studiach odbyłam aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Po jej ukończeniu w 2010 r. wykonywałam zawód adwokata.

Od 2012 r. rozpoczęłam samodzielną praktykę zawodową, związaną głównie z praktyką w zakresie prawa rodzinnego, postępowań cywilnych i prawa gospodarczego.

W 2014 r. zawiesiłam wykonywanie zawodu adwokata i od tego czasu swoją praktykę realizuję, wykonując zawód radcy prawnego w indywidualnej kancelarii.

Praktyka

Prowadzona praktyka obejmuje m.in.:

MEDIACJE RODZINNE I GOSPODARCZE

Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania problemów i sporów zyskuje coraz większa popularność i często pozwala zainteresowanym wspólnie wypracować rozwiązania korzystne dla obydwu stron, przy zachowaniu dobrych relacji na przyszłość.

PRAWO RODZINNE

Rozwód i separacja, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, dział majątku, wsteczna rozdzielność majątkowa, majątkowe umowy małżeńskie.

ROZLICZENIA MAJĄTKOWE KONKUBINATÓW

Rozliczenia majątkowe pomiędzy osobami żyjącymi w konkubinacie, nie zostały uregulowane za pomocą jednej ustawy, w świetle czego do stosunków tych zastosowanie znajdują różne przepisy prawa materialnego, na zasadach innych niż w przypadku małżonków.

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

Ochrona dóbr osobistych przysługuje zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym. Nierzadko, dobra te są naruszane, a podmioty dotknięte owym naruszeniem, nie mają świadomości możliwości dochodzenia swoich praw w postępowaniu cywilnym oraz przysługujących im środków ochrony.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Reprezentacja przed sądami w sprawach rodzinnych, reprezentacja w sprawach cywilnych, postępowania sądowo-administracyjne.

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

Umowy, sprawy spadkowe, zniesienie współwłasności, rozwiązywanie sporów, negocjacje, odszkodowania i zadośćuczynienie, niedozwolone klauzule bankowe.

PRAWO KANONICZNE

Kancelaria współpracuje także z adwokatem kościelnym, dzięki czemu nasz wachlarz usług rozszerzył się o możliwość zaproponowania Państwu pomocy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego. Współpracujący z nami adwokat kościelny posiada wszelkie wymagane przez prawo kanoniczne uprawnienia i oceni Państwa sytuację, dokonując analizy czy zachodzą podstawy do stwierdzenia nieważności.

EKSMISJE

Postępowanie eksmisyjne inicjowane jest przez osobę uprawnioną w danych okolicznościach, co może przybrać postać np. pozwu o eksmisję, wniosku o zobowiązanie do opuszczenia lokalu na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pozwu o rozwiązanie stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia. Postępowanie to może być skutecznym narzędziem ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Koszt usługi

Wysokość mojego wynagrodzenia zależy od skomplikowania sprawy i jest ustalana z Państwem indywidualnie.
Czas trwania porady to około 1 godzina. W tym czasie mogę zapoznać się z Państwa problemem i, w zależności od jego skomplikowania, zaproponować działanie.
W razie dalszej współpracy i ustalenia honorarium kwota za pierwszą poradę jest odliczana od umówionego honorarium.

Moje wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych i kancelaryjnych, opłat skarbowych, zaliczek na biegłych, kosztów notarialnych, itp. należności związanych ze sprawą.